جلد 26، شماره 2 - ( 4-1402 )                   جلد 26 شماره 2 صفحات 117-98 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eisavi M, Ghorbani S, Moayedfard A. Aging and Iranian Health System Expenditure: Evaluating and Prediction. jha 2023; 26 (2) :98-117
URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-4339-fa.html
عیسوی محمود، قربانی سالار، مویدفرد احمد، علیپور وحید، اسدی صبا. سالمندی و مخارج نظام سلامت در ایران: بررسی و پیشبینی. فصلنامه مدیریت سلامت. 1402; 26 (2) :98-117

URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-4339-fa.html


1- دانشیار، گروه اقتصاد اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
2- دکتری اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، پژوهشکده مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پژشکی ایران، تهران
3- کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، پژوهشکده مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران ، amoayedfard@gmail.com
4- دانشیار، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، پژوهشکده مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
5- کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، پژوهشکده مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ، تهران
چکیده:   (622 مشاهده)
مقدمه: سالمندی، پدیده‌ای کمابیش جدید، چند بعدی و اجتناب‌ناپذیر برای جوامع انسانی در حال و آینده است و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مطالعه، رابطۀ مخارج نظام سلامت ایران و نرخ سالمندی را بررسی و میزان این دو متغیر را تا سال 1405 پیش‌بینی شده است.
روش ­ها: این مطالعه کاربردی بوده و از روش اسنادکاوی برای جمع‌آوری داده‌ها و روش کمّی برای تحلیل داده‌ها استفاده کرده است. برای برآورد مدل و رابطه میان نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی، و برای پیش‌بینی از روش ARIMA استفاده شد. داده‌های استفاده‌شده برای برآورد مدل از سال 1375 تا سال 1400 بوده و پیش‌بینی متغیرهای نرخ سالمندی و مخارج نظام سلامت از سال 1401 تا سال 1405 صورت گرفته است. نرم‌افزار به‌کارگرفته‌شده در این مطالعه EViewsنسخه 10 بود. داده‌های این مقاله از مرکز آمار ایران و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد استخراج شده‌اند.
یافته­ ها: بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1390، به ازای هر درصد افزایش در نرخ سالمندی، مخارج نظام سلامت به میزان 710 میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، نرخ سالمندی تا سال 1405 به میزان 1/06 درصد رشد خواهد داشت و افزایش مخارج ناشی از سالمندی حدود 753 میلیارد تومان براساس قیمت‌های ثابت سال 1390 خواهد بود. به ازای هر سالمند، یک میلیون و 414 هزار تومان براساس قیمت‌های ثابت سال 1390 به مخارج نظام سلامت افزوده خواهد شد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از افزایش مخارج نظام سلامت ناشی از سالمندی، یک نتیجه قابل پیش‌بینی بود. ضرایب به‌دست‌آمده با فرض ثبات سایر شرایط بود و تغییرات فناوری، سبک زندگی و تغییر شرایط کلی اجتماعی و اقتصادی می‌تواند تغییرات زیادی در این اعداد ایجاد کند. به نظر می رسد مؤثرترین راهکار برای کاهش اثرات سالمندی، ایجاد اشتغال با سطوح درآمدی مناسب است تا بتوان با افزایش نسبت جوانی جمعیت و تأمین صندوق‌های بازنشستگی، نسبت وابستگی در کشور را نیز کاهش داد.
متن کامل [PDF 1633 kb]   (189 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: اقتصاد سلامت
دریافت: 1402/1/5 | پذیرش: 1402/3/31 | انتشار: 1402/10/10

فهرست منابع
1. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World population ageing 2020 highlights [Internet]. New York: United Nations; 2020 [cited 2020 Apr 11]. Available from: [URL not provided in original reference].
2. Kusheshi M, Khosravi A, Alizadeh M, Torkashvand M, Aghaei N. Aging population in Iran: Socio-economic, demographic and health characteristics of the elderly: Issues and challenges. Tehran: UNFPA; 2014 [cited 2022 Apr 12]. Available from: https://iran.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Population%20Ageing%20in%20I.%20R.%20Iran_2.pdf
3. Eisavi M, Moayedfard A. Budget trends and financing methods of the health sector in Iran: An operational proposal. J Health Adm. 2022;24(4):71-83. [In Persian] [DOI:10.52547/jha.24.4.71]
4. Enders W. Applied econometric time series. 4th ed. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons; 2008.
5. Cryer JD. Time series analysis. Boston: Duxbury Press; 1986.
6. The World Bank Group. World health organization global health expenditure database [Internet]. Washington (DC): The World Bank; 2023 [cited 2023 Aug 12]. Available from: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS
7. Yahyavi Dizaj J, Emamgholipour S, Pourreza A, Nomanni F, Molemi S. Effect of aging on catastrophic health expenditure in Iran during the period 2007-2016. Sci J Sch Public Health Inst Public Health Res. 2018;16(3):216-27. [In Persian]
8. Abdulah Milani M, Mohammadi T, Tavossoli S. The determinants of health expenditures with an emphasis on population ageing: A country-level panel data analysis. Econ Res J. 2017;17(65):25-50. [In Persian]
9. Rezaei S, Fallah R, Karyani AK, Daroudi R, Zandiyan H, Hajizadeh M. Determinants of healthcare expenditures in Iran: evidence from a time series analysis. Med J Islam Repub Iran. 2016;30:313.
10. Lopreite M, Mauro M. The effects of population ageing on health care expenditure: a Bayesian VAR analysis using data from Italy. Health Policy. 2017;121(6):663-74. [DOI:10.1016/j.healthpol.2017.03.015]
11. Di Matteo L. The macro determinants of health expenditure in the United States and Canada: assessing the impact of income, age distribution, and time. Health Policy. 2005;71(1):23-42. [DOI:10.1016/j.healthpol.2004.05.007]
12. Hosoya K. Determinants of health expenditures: Stylized facts and a new signal. J Mod Econ. 2014;5(13):1171-80. [DOI:10.4236/me.2014.513109]
13. Yang X, Li N, Mu H, Ahmad M, Meng X. Population aging, renewable energy budgets and environmental sustainability: Does health expenditure matter? Gondwana Res. 2022 Jun;106:303-14. [DOI:10.1016/j.gr.2022.02.003]
14. Li L, Du T, Hu Y. The effect of population aging on healthcare expenditure from a healthcare demand perspective among different age groups: evidence from Beijing City in the People's Republic of China. Risk Manag Healthc Policy. 2020 Aug 31;13:1403-12. [DOI:10.2147/RMHP.S271289]
15. Shakoor U, Rashid M, Baloch AA, Husnain MI, Saboor A. How aging population affects health care expenditures in Pakistan? A Bayesian VAR analysis. Soc Indic Res. 2021 Jan;153:585-607. [DOI:10.1007/s11205-020-02500-x]
16. Boz C, Ozsarı SH. The causes of aging and relationship between aging and health expenditure: An econometric causality analysis for Turkey. Int J Health Plann Manage. 2020 Jan;35(1):162-70. [DOI:10.1002/hpm.2845]
17. El-Farouk AE, Banjar FM, Karar HMO, Elamin FO. Determinants of public healthcare expenditure in Saudi Arabia. Eur J Pharm Med Res. 2016;3(12):85-93.
18. Ghaemi Asl M, Mirzaei Abbasabadi H. Age effects on health expenditures: a global view. J Popul Ageing. 2021 Jun;14:247-70. [DOI:10.1007/s12062-020-09285-4]
19. Sen A. Is health care a luxury? New evidence from OECD data. Int J Health Care Finance Econ. 2005;5(2):147-64. [DOI:10.1007/s10754-005-1866-4]
20. Souliotis K, Kartzi G, Athanasakis K, Golna C, Yfantopoulos J. Determinants of health care expenditure in Greece: Can primary health care impact on their evolution? Int J Pharm Sci Res. 2014;5(2):383-91.
21. Samadi A, Homaie RE. Determinants of healthcare expenditure in Economic Cooperation Organization (ECO) Countries: Evidence from panel cointegration tests. Int J Health Policy Manag. 2013 Jun;1(1):63-68. [DOI:10.15171/ijhpm.2013.10]
22. Magazzino C, Mele M. The determinants of health expenditure in Italian regions. Int J Financ Econ. 2012;4(3):61-72. [DOI:10.5539/ijef.v4n3p61]
23. Shao Q, Tao R, Luca MM. The effect of urbanization on health care expenditure: Evidence from China. Front Public Health. 2022 Feb 15;10:850872. [DOI:10.3389/fpubh.2022.850872]
24. Beheshti MB, Sojoudi S. The relationship between health expenditure and GDP in Iran. J Econ Rev. 2008;4(4):115-35. [In Persian]
25. Kordbache H, Ahmadi Z. Evaluation of the effect of exchange rate fluctuations on medical care price indexes in Iran. J Healthc Manag Res. 2017;4(8):17-27. [In Persian]
26. Moayedfard A, Ghorbani S, Sefiddashti SE. Health expenditure and its human capital determinants in Iran. Iran J Public Health. 2020 Nov;49(11):2189-93. [DOI:10.18502/ijph.v49i11.4737]
27. Nordin N, Nordin N, Ahmad NA. The effects of the ageing population on healthcare expenditure: A comparative study of China and India. In: Buchory H, editor. Proceedings of the 1st International Conference on Economics and Banking (ICEB-15); 2015 May 26-27; Jawa Barat, Indonesia. Amsterdam: Atlantis Press; 2015. p. 297-310. [DOI:10.2991/iceb-15.2015.44]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Health Administration

Designed & Developed by : Yektaweb