مدیریت سلامت- اطلاعات تماس
آدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تلفن و دور نگار: ۸۸۷۹۴۳۰۰-۰۲۱

پست الکترونیکی:  jhajournals.iums.ac.ir

آدرس: خیابان ولیعصر(عج)- خیابان شهید رشید یاسمی- روبروی بیمارستان خاتم انبیاء پلاک ۴ دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کدپستی: ۱۹۹۷۱۳۸۸۸

مدیر اجرایی: آقای سامان محمدپور

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت سلامت:
http://jha.iums.ac.ir/find-1.55.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب