مدیریت سلامت- اخبار نشریه
جلسه هیأت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می رساند، جلسه هیأت تحریریه چهارشنبه آخر هر هفته برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت سلامت:
http://jha.iums.ac.ir/find.php?item=1.42.35.fa
برگشت به اصل مطلب