مدیریت سلامت- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه مدیریت سلامت در پاییز سال ۱۳۷۵ در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران منتشر شد. این نشریه از پیشگامان انتشار مقاله در زمینه مدیریت خدمات بهداشتی‌ و درمانی (سیاست گذاری سلامت، سلامت در بلایا و فوریت ها، ارزیابی فن آوری سلامت)، مدیریت اطلاعات سلامت (انفورماتیک پزشکی، فن آوری اطلاعات سلامت)، اقتصاد سلامت و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در کشور ایران است. نشریه مدیریت سلامت، به صورت فصلنامه، هر فصل حداقل ۸ مقاله به چاب می رساند.
فرایند داوری پیشنویس مقالات در این نشریه به روش داوری توسط همتایان «Peer-Review» دوسوکور (Double Blind) است. داوری توسط همتایان فرآیندی است که پیشنویس مقالات تخصصی را به صورت همه جانبه توسط متخصصین همان رشته بررسی و ارزیابی می کند. این نوع داوری به روش‌ های مختلفی انجام می شود که یکی از آنها دوسوکور می باشد که به داوران این امکان را می دهد، پیشنویس مقاله را صرفاً براساس محتویات آن داوری نمایند. زیرا امکان دارد، دانستن نام نویسنده (نویسندگان) پیشنویس مقاله زمینه ایجاد تورش را فراهم سازد و بر فرآیند داوری تأثیر داشته باشد.

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس: تهران، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ایمیل: infoiums.ac.ir
 تلفن: ۰۲۱۸۶۰۷۰۱

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت سلامت:
http://jha.iums.ac.ir/find-1.39.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب