مدیریت سلامت- تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله
تعهد نامه و چک لیست رعایت اصول مندرج در مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با سلام

در ارسال مقالات تعهد نامه و چک لیست مجله، را حتماً تکمیل و ضمیمه مقاله نموده برای ما ارسال نمایید تا مقاله شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دریافت فایل pdf تعهد نامه اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل pdf چک لیست مجله اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت سلامت:
http://jha.iums.ac.ir/find.php?item=1.72.31.fa
برگشت به اصل مطلب