جلد 13، شماره 42 - ( 10-1389 )                   جلد 13 شماره 42 صفحات 75-82 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشيار گروه مديريت و اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- مربی گروه مديريت و خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- مربی گروه آمار زيستی، دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
4- دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت و خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده:   (10192 مشاهده)

مقدمه: امروزه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، توجه مدیران و محققان را به خود جلب کرده است. توجه به این گونه رفتارها می تواند یکی از راه های افزایش اثر بخشی سازمان ها باشد. هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی و هریک از ابعاد چهارگانه آن، و توانمند سازی کارکنان است. چهار بعد رفتار شهروندی سازمانی هم ارزیابی شد.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که در سال 1388 انجام شده است. جامعه ی پژوهش 162 نفر کارکنان ستاد مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و با SPSS تهران است. داده ها با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف جمع آوری، و به وسیله نرم افزار فریدمن و آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شد. ،t آزمون های آماری

یافته ها: در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد نوع دوستی، وجدان و رادمردی و گذشت در سطح مطلوبی قرار دارد، ولی بعد رفتار مدنی پایین تر از سطح مطلوب است. بالاترین سطح مربوط ، P= به بعد وجدان می باشد. بین رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان رابطه ی معنی داری وجود دارد ( 0.00 (r=0.628

نتیجه گیری: توجه به مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی و کمک به استقرار آن ها در سازمان، در رابطه ی معنی دار توانمند سازی کارکنان، م یتواند در جهت رشد نیروی انسانی مراکز بهداشتی، درمانی مفید باشد.

متن کامل [PDF 150 kb]   (6547 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۰/۱/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۳/۴/۱۶