جلد 11، شماره 34 - ( 10-1387 )                   جلد 11 شماره 34 صفحات 7-14 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (9137 مشاهده)

مقدمه: زلزله یکی از حوادث شایع در دنیاست که گاهی به عنوان مرگبارترین حادثه جهان از آن یاد می شود. ایران نیز به دلیل استقرار در کمربند زلزله آلپ - هیمالیا جزو ده کشور اول زلزله خیز دنیا ؛ و یکی از قربانیان همیشگی لرزش زمین می باشد. در شرایط بروز بلایای طبیعی بویژه زلزله، بیمارستانها جزو اولین واحد هایی هستند که ارائه ی خدمات بهداشتی - درمانی بهینه و بموقعِ آنان می تواند در کاهش مرگ و میر ناشی از زلزله و نجات جان مصدومان نقش حیاتی و تعیین کننده داشته باشد. همچنین آگاهی از محتوای برنامه هایی که برای مقابله با بحران ها طراحی می شود توسط مدیران بیمارستانها و آمادگی آنها برای اجرای آن برنامه ها و دستور العمل ها در مواقع بحران نقش مهم و تعیین کننده در کاهش بار آسیب وارده از زلزله دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی و عملکرد مدیران اجرایی و آمادگی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقابل خطر زلزله و رابطه ی بین آنها در سال 1385 انجام گرفته است.

روش بررسی : این پژوهش، مطالعه ای مقطعی؛ توصیفی-تحلیلی ست. جامعه ی پژوهش در این مطالعه،کلیه ی بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیران اجرایی آنها ست. جمع آوری داده ها جهت بررسی میزان آگاهی و عملکرد مدیران بیمارستانها و میزان آمادگی این بیمارستانها در مقابل خطر زلزله از طریق چک لیست(وارسی نامه)، پرسشنامه و مشاهده، صورت گرفته است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار 11/5 SPSS و آزمون آماری همبستگی (ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شده است .

یافته ها: میزان آگاهی مدیران اجرایی بیمارستانها در مقابل خطر زلزله 52/47درصد ، عملکرد کلی آنها 69/56درصد، و میزان آمادگی کلی بیمارستانهای تحت مدیریَت آنان به طور متوسط 54/49درصد بوده است. همچنین، ارتباط مستقیمی درارتباط بین آگاهی مدیر، عملکرد وی، و میزان آمادگی بیمارستان تحت مدیریَت او در مقابل خطر زلزله نشان داده شد؛ ولی تنها رابطه ی میان آگاهی و عملکرد مدیر از نظر آماری معنی دار بود (016/0P=). 

نتیجه گیری: میزان آگاهی و عملکرد مدیران اجرایی بیمارستانها و میزان آمادگی بیمارستانهای تحت مدیریَت آنان در مقابل خطر زلزله، بسیار پایین است. این موضوع، لزوم توجه و رسیدگی بیشتر و اقدام عاجل مسئولین دانشگاه در جهت بهبود حیطه های مورد نظر را یادآور می شود. همچنین، رابطه معنی دار آماری بین آگاهی و عملکرد مدیران اجرایی نشاندهنده لزوم تدوین و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت در جهت افزایش دانش و آگاهی مدیران اجرایی بیمارستانها در مقابله با حوادث و خطرات طبیعی از جمله زلزله می باشد.

متن کامل [PDF 262 kb]   (1846 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۸۸/۲/۱۵