جلد 20، شماره 68 - ( 4-1396 )                   جلد 20 شماره 68 صفحات 65-74 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب ، royadarabi110@yahoo.com
2- دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3- مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور-کنگاور
چکیده:   (1038 مشاهده)

مقدمه: در اقتصاد دانشی برخلاف اقتصاد صنعتی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی‌ها، بر کسب مزیت رقابتی و پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا می‌کند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه‌فکری برفرایند‌های مدیریت‌دانش در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران است.

روش کار: جامعه آماری پژوهش 230 نفر شامل کلیه پرسنل این دانشگاه بودکه پس از توزیع، 183 پرسشنامه جمع آوری شد. پژوهش حاضر توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است که برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس (42 سوال) و پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (24سوال) استفاده شد. روایی  و پایایی پرسشنامه‌ها حاکی از آن بودند که ابزارهای اندازه‌گیری از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار هستند .

یافته ها:  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بر اساس نرم افزار SMART PLS 3.2.4 و با استفاده از آماره آزمون (t) و ضرایب مسیر(ß) نشان داد که سرمایه فکری بر فرایندهای مدیریت دانش  (دانش آفرینی، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش) تاثیرنسبتا قوی و معناداری داشته است.

نتیجه گیری: سازمان‌ها به خوبی متوجه این امر شده ‌‌‌اند که باید بیشتر به سرمایه‌های فکری و دانشی خود توجه کنند تا بتوانند بقا و اثربخشی عملکرد خود را تضمین نمایند، به بیان دیگر، شناسایی، بهبود و تقویت سرمایه فکری و ابعاد آن به عنوان  یکی از قابلیت‌های مهم سازمان در خلق، تسهیم و کاربرد دانش سازمانی، می تواند باعث توسعه فعالیتهای دانش محور و استراتژی مدیریت دانش شود.

متن کامل [PDF 2161 kb]   (709 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۱۳