جلد 20، شماره 70 - ( 10-1396 )                   جلد 20 شماره 70 صفحات 10-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
2- دانشیار گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشیار مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت،دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
3- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ، kimia_sharifi@yahoo.com
چکیده:   (1140 مشاهده)
مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه شاهد انجام شد.
روش کار: این مطالعه به شکل توصیفی مقطعی در سـال 1394 و با استفاه از پرسشنامه «پیمایش بیمارستان در مورد فرهنگ ایمنـی بیمار» انجام گرفت. جامعـه پـژوهش شامل کلیـه پرستاران شـاغل در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه شاهد بود. تحلیل داده‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته‌ها: تعداد 94 نفر از 120 پرستار در پژوهش مشارکت داشتند. نمرات ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار به ترتیب مربوط به بعد ایمنی بخش محل خدمت پرستاران (61/2)، ایمنی بیمار (39/2)، ایمنی بیمارستان (26/2)، ارتباطات (21/2)، تناوب گزارش‌دهی حوادث ناخواسته (14/2)، و کمترین میانگین مربوط به بعد سوپروایز واحد (85/1) بود. در کل میانگین نمرات ابعاد در سطح پایین (میانگین کمتر از 5/2) گزارش شده است. قوی‌ترین همبستگی بین بعد بخش محل کار و سوپروایزر وجود داشت (00/0, p=44/0r=).
نتیجه‌گیری: حمایت مدیریت ارشد از ایمنی بیمار، رویکرد کارگروهی، سنجش اثربخشی تغییرات ایمنی بیمار و برخورد محترمانه کارکنان با یکدیگر، از جمله نقاط قوت بیمارستان در زمینه فرهنگ ایمنی بیمار بودند. همچنین وجود فرهنگ سرزنش، کمبود تعداد کارکنان، ساعت کار طولانی، عدم تشویق فرهنگ ایمنی بیمار، عدم توجه به پیشنهادهای کارکنان، نبود فرهنگ پیشگیری، هماهنگی ناکافی بخش‌ها و واحدهای بیمارستانی، از جمله نقاط ضعف تاثیرگذار بر کاهش ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار بودند. انجام چنین مطالعاتی می‌تواند راهگشایی برای بهبود فرهنگ ایمنی بیمار و در پی آن ارتقای کیفیت خدمات سلامت باشد.

 
متن کامل [PDF 651 kb]   (342 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۹